Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Bune Practici 1

Această secţiune a portalului online a fost creată pentru a încuraja schimbul de bune practici, prin prezentarea şi promovarea unor experienţe pozitive în furnizarea de servicii de formare profesională ce duc la creşterea ocupării şi ocupabilităţii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Este vorba despre bune practici în cadrul serviciilor de formare care funcţionează în mod integrat cu alte servicii de politici active de ocupare, precum orientarea şi consilierea profesională sau medierea între cererea şi oferta de muncă. De asemenea, sunt exemple de bune practici realizate în colaborare între instituţii publice şi organizaţii private: parteneriate şi colaborări al căror scop este valorificarea tuturor resurselor disponibile în teritoriu pentru a creşte rata de ocupare, încadrarea şi rămânerea în câmpul muncii a persoanelor ce-şi caută un loc de muncă.

Italia este una din ţările europene în care de mai mulți ani funcționează în mod activ colaborări şi parteneriate în care sunt implicate atât instituții publice cât şi furnizori privaţi de servicii de formare şi de ocupare, scopul final fiind nu numai cel legat de dezvoltarea competenţelor profesionale (formare, instruire) şi încadrarea forței de muncă din propriul teritoriu (ocupare), ci şi menținerea ocupabilităţii persoanelor deja angajate, dezvoltarea teritoriala şi a țesutului economic local, promovarea teritoriului, rezolvarea situației persoanelor aflate în dificultate (grupuri-ţintă formate din persoane aparținând unor categorii dezavantajate) şi incluziune socială. Toate acestea pentru că atât sectorul public cât şi cel privat au înțeles că, mai ales într-o situație cum este cea actuală, de criză cu care ne confruntăm cu toții, doar dacă “îşi dau mâna” şi conlucrează pentru atingerea unor obiective comune, sunt posibile rezultate pozitive.

Rolul partenerului transnațional italian implicat în proiectul PPPFCP a fost tocmai acela de a identifica o serie de modele de colaborare, de exemple de bune practici în colaborarea între public şi privat pentru gestionarea, managementul, controlul şi implementarea măsurilor active privind formarea şi ocuparea forței de muncă – modele care pot fi observate, analizate şi eventual adaptate pentru a fi transferabile şi în România.

În acest sens, activitatea de transfer de bune practici a prevăzut o serie de vizite de studiu în Italia, care au permis personalului serviciului public de ocupare din România implicat în acest proiect să intre în contact şi să studieze aceste exemple de bune practici în contextul lor de referință.

Cele patru vizite de studiu prevăzute în cadrul proiectului au fost realizate:

 • pentru a oferi o viziune de ansamblu, un cadru național (vizita de la Roma), în privința colaborării public-privat pentru furnizarea de servicii de ocupare şi formare, analizând astfel sistemul existent la nivel central, de acreditare a Centrelor de formare profesionala şi de autorizare a Furnizorilor publici şi privaţi de servicii de muncă şi ocupare;
 • pentru a analiza, apoi, diferitele versiuni de implementare a sistemelor de colaborare public-privat în mai multe teritorii regionale (Umbria, Toscana, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna şi Veneto). Acestea sunt aplicate în mai multe contexte: în diferite servicii furnizate, pentru diferite targeturi de clienți şi cu diferite împărțiri ale atribuțiilor între sectorul public şi sectorul privat.

În sinteză, cele patru vizite realizate au oferit participanților posibilitatea de a face o comparație directă între modelele de colaborare public-privat, care oscilează între un nivel minim şi un nivel maxim de privatizare a serviciilor de formare profesionala şi de ocupare, permițând astfel studierea punctelor forte şi punctelor slabe ce caracterizează diversele soluții adoptate.

A fost deosebit de interesantă pentru participanți, de asemene, tema regionalizării şi segmentării, în Italia, a responsabilităților instituționale privind guvernarea şi gestionarea serviciilor de formare profesională şi de politici active de muncă, precum şi gestionarea fondurilor europene FSE (ştiind că în Italia fiecare Regiune este şi Autoritate de Management pentru fondurilor FSE).

Prima vizită de studiu s-a desfăşurat în perioada 18-24 ianuarie 2015 la Roma. Vizita s-a efectuat cu scopul de a întâlni instituțiile şi organismele naționale care reprezintă actorii instituționali purtători de interes (stakeholders) în colaborările public-privat. Astfel, au avut loc întâlniri cu Agenții tehnice de suport atât pentru Ministerul Muncii cât şi pentru Regiunile italiene (Italia Lavoro şi ISFOL) şi cu Asociații de furnizori privaţi implicați în implementarea serviciilor de formare profesionala (Forma.Temp) şi a serviciilor de măsuri active (Rete Lavoro), care de-a lungul anilor au jucat un rol important în definirea sistemelor naționale de acreditare şi de autorizare a furnizorilor de formare profesionala şi de servicii de muncă şi ocupare, atât privaţi cât şi publici.

 

A doua vizită de studiu s-a desfăşurat în perioada 8-14 februarie 2015 în orașul Perugia (cuprinzând în vizită regiunile italiene Umbria şi Toscana). Vizita a avut următoarele obiective:

 • în Umbria, acela de a analiza un model de colaborare public-privat puternic guvernat de administrația publică a Provinciei, prin mecanismul proiectelor publice şi cu participarea instituțiilor publice (Provincie, Primarii) în constituirea unor societăţi mixte publico-private care furnizează servicii de formare profesională. Mecanismul proiectelor şi licitațiilor publice este o metodă de guvernare publica aleasă de Provincia Perugia, care se bazează pe faptul că, în regiunea Umbria, Provinciile sunt „organisme intermediare” de gestiune a fondurilor europene FSE;
 • în Toscana (Florenţa), acela de a analiza un proiect de mari dimensiuni, public-privat, acordat tot prin mecanismul proiectelor publice, prin care s-a constituit un portal de furnizare online a cursurilor de formare profesionala pentru adulți

A treia vizită de studiu s-a desfăşurat în perioada 1-7 martie 2015 în orașul Milano (cuprinzând în vizită regiunile italiene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna). Vizita a avut obiectivul de compara între ele trei modele de colaborare public-privat aplicate aceluiași program de acțiune implementat la nivel european, „Garanția pentru Tineret”:

 • modelul „lombard”, care a adoptat un nivel maxim de privatizare a serviciilor în realizarea acestui program,
 • modelul „emilian”, care a adoptat un model în care instituția publica menține controlul şi implementarea completă a acestui program,
 • modelul „piemontez”, care a prevăzut o distribuție echilibrată de roluri pentru sectorul public (primire, informare, profiling şi stabilirea planurilor individuale de acțiune personalizate pentru fiecare client) şi sectorul privat (furnizarea serviciilor specializate prevăzute în planurile individuale stabilite în prealabil)

In modelul „lombard” au fost interesante de studiat şi sistemele de acreditare regională pentru furnizorii privaţi care oferă servicii pe piața muncii: leasing de personal (plasare temporară a forței de muncă), intermediere în muncă (mediere între cererea şi oferta de locuri de muncă), selecție de personal pentru angajatori, outplacement (servicii de preconcediere pentru firme aflate în dificultate).

A patra vizită de studiu s-a desfăşurat în perioada 15-21 martie 2015 în Veneția (cuprinzând orașele: Mestre, Treviso, Verona din regiunea Veneto). Vizita a fost ocazia pentru a aprofunda problematicile prin care în acest moment trece Italia, legate de profunde transformări instituționale: modificarea administrațiilor provinciale şi a atribuțiilor acestora în privința ocupării; întoarcerea la o centralizare a controlului şi a gestiunii politicilor active de muncă – prin înființarea unei „Agenții naționale de ocupare”, care probabil va reuni în cadrul său atât politicile pasive (în Italia gestionate în prezent la nivel central de INPS - Institutul Naţional de Previdenţă Socială) cât şi politicile active de muncă (o puternică subvenționare a agenților economici pentru a încuraja angajările cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; mai multe opțiuni pentru firmele aflate în criză, legate de concedierea personalului (ex. flexibilitate şi ajutor acordat angajaților în pericol de a rămâne fără un loc de muncă sau aflați în șomaj tehnic, pentru căutarea şi menţinerea unui nou loc de muncă); şi cu o substanțiala redimensionare a puterilor acordate în trecut Regiunilor, în mâinile cărora va rămâne probabil doar aplicarea politicilor legate de formare profesională.

Vizita de studiu în Veneto a fost şi ocazia pentru a afla mai multe informații despre sistemul de „vouchere” de formare şi de ocupare, utilizat în furnizarea şi managementul public-privat al acestor servicii. În cazul voucherelor, fondurile nu mai sunt alocate furnizorilor de servicii prin intermediul unor proiecte sau licitații publice, ci sunt dați direct în mana clienților (beneficiarii serviciilor). Persoanele aleg spre ce furnizor să se îndrepte şi plătesc serviciile primite de la aceștia cu voucherele pe care le au în posesie. În acest mod, se încurajează responsabilizarea persoanelor şi concurenţa liberă între furnizori. Voucherele sunt primite de către persoane în baza unei analize prealabile, care stabilește cât de „aproape” sau „departe” de piața muncii se afla persoana respectivă (cu alte cuvinte, cât de „ocupabilă” este), şi a unui serviciu bine definit de „profiling” a clienților. Un alt aspect interesant, în cadrul vizitei din Veneto, au fost experiențele de rețele public-privat prezentate, de integrare a politicilor active cu politicile pasive, de punere în comun a unor resurse publice şi a unor resurse private pentru a furniza servicii de formare şi servicii de ocupare către categorii de persoane dezavantajate.

În general, ceea ce s-a observat preponderent este că se activează rețele de actori publici şi privaţi, care împreună accesează finanţări publice (prin proiecte specifice) şi furnizează în comun serviciile necesare pentru a răspunde nevoilor tuturor beneficiarilor de servicii de formare şi de ocupare din propriul teritoriu, adaptat nevoilor lor specifice, şi în care „pachetul complet de servicii” este asigurat atât de public cât şi de privat, în funcție de capacităţile şi specializarea fiecăruia.

Invităm persoanele, provenind atât din instituțiile publice cât şi din mediul privat, interesate să afle mai multe detalii despre modelele de colaborare public-privat pentru formare şi ocupare, să consulte materialele puse la dispoziție, respectiv:

 • Raportul final al vizitelor de studiu realizate în Italia, în care vor găsi descrieri complete ale acestor modele de colaborare (link aici)
 • Descrieri sintetice de exemple de bune practici şi de modalităţi de funcționare a rețelelor de colaborare şi parteneriat (link aici)
 • Prezentări pe scurt privind vizitele de studiu realizate (link aici)
 • Materiale (in limba originala) puse la dispoziție de organizațiile-gazdă din Italia la care s-au efectuat vizitele de documentare: Roma 1 (link aici) şi 2 (link aici), Perugia 1 (link aici), 2 (link aici) şi 3 (link aici), Milano 1 (link aici) şi 2 (link aici), Veneția (link aici).

În speranța că aceste informații şi materiale îşi pot găsi o aplicare practică pe viitor şi în tara noastră, în cazul în care sunteți interesați să aflați şi alte informații, vă invităm să luați legătura cu reprezentanții proiectului PPPFCP – Parteneriat public-privat pentru formare continuă performantă (POSDRU/123/4.1/S/132142).