Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Comunicat de presă - Lansarea proiectului „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă Performantă” – PPPFCP

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni !

Axa prioritară 4: Modernizarea serviciului public de ocupare
Domeniul major de intervenţie 4.1: Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare
Titlul proiectului: Parteneriat public – privat pentru formare continuă performantă – PPPFCP
Contract: POSDRU/123/4.1/S/132142

Comunicat de presă - Lansarea proiectului „Parteneriat Public – Privat pentru Formare

Continuă Performantă” – PPPFCP

 

     Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu din cadrul ANOFM are plăcerea de a anunţa lansarea cu data de 6 ianuarie 2014 a proiectului strategic „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă Performantă” – PPPFCP, care se derulează în perioada ianuarie 2014 – aprilie 2015, pe o durata de 15 luni.
    Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 123 „Calitate în serviciile de ocupare”, Axa prioritară 4 „Modernizarea serviciului public de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.1. „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, în conformitate cu contractul de finanţare POSDRU/123/4.1/S/132142.

   Proiectul este implementat în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională Adulţilor Braşov, Centrul Regional de Formare Profesională Adulţilor Teleorman, Centrul Regional de Formare Profesională Adulţilor Vâlcea, Centrul Regional de Formare Profesională Adulţilor Cluj, Social Com SRL, Insoft Development&Consulting, Asociaţia Tinerii Manageri şi Innovatione Terziario S.C.A.R.L. – Iter Italia.Valoarea totală a proiectului este de 9.756.547,80 lei, din care 7.317.410,00 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată.

    Activitățile proiectului propun îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienţilor, prin simplificarea accesului la serviciile de formare oferite şi fluidizarea schimbului de informaţii, cuprinzând Serviciul Public de Ocupare (SPO) din 4 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei: Centru, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia. Pe termen lung, proiectul generează efecte pozitive ca urmare a realizării unei abordări şi unor metode de armonizare a ofertei cu cererea de formare profesională: creşterea motivaţiei pentru dezvoltarea profesională, interconectarea furnizorilor serviciilor de formare profesională şi a agenţiilor de formare profesională locale şi regionale ducând astfel la creşterea calităţii, eficienţei şi transparenţei în SPO. Prin obiectivele specifice şi prin raportare la cele 4 regiuni, se identifica furnizorii de formare profesională şi se ntegrează într-un sistem unitar de evidenţă şi monitorizare care va asigura colectarea tuturor datelor necesare creării unei reţele a furnizorilor de formare profesională accesul facil la informaţiile de interes pentru clienţi, va imbunătăţi serviciile grupului ţintă.

    Grupul țintă este format din 5 structuri/instituții SPO beneficiare ale acţiunilor întreprinse prin proiect și 100 de persoane din rândul specialistilor SPO, implicați în acţiunile proiectului privind transferul de bune practici şi schimb de experienţă , și care vor dobândi competenţe şi abilităţi noi în vederea îmbunătăţirii şi diversificării tipurilor de servicii furnizate clienţilor SPO.
Cele 2 categorii de grup țintă fac parte din Regiunile de Dezvoltare Nord –Vest, Centru, Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia şi au fost selectate după criterii de vecinătate geografică,pondere şomaj,nevoi de formare profesională continuă.
Pentru informaţii : Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu din cadrul ANOFM, Tel.0268231355, Email: cnfppp_pppfcp@yahoo.ro, persoana de contact Bordea Adriana

Sursa: crfpa-teleorman.ro