Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Furnizori de servicii - cum devin partener?

Pornind de la criterii legate de eficiență și eficacitate în funcționarea oricărei firme sau instituții, fiecare furnizor trebuie apoi să decidă în ce mod să-și utilizeze resursele sale interne pentru a produce un bun sau un serviciu (make) și ce are nevoie sa achiziționeze din afară (buy).

Având in vedere că orice organizație funcționează ca un sistem deschis/dinamic de relații de schimb atât interne (procedurile si procesele interne de lucru) cât și externe (raporturile sale cu lumea externă), dorim să identificam și raporturile pe care firma sau instituția le are în propriul teritoriu, cu alți actori, cu care colaborează sau ar fi util să colaboreze pentru realizarea produselor/serviciilor sale, inclusiv a materialelor, documentelor, acordurilor care survin in astfel de relații de colaborare.

O organizație nu va reuși niciodată de una singură să satisfacă toate nevoile clientelei sale.

Nevoile clienților sunt întotdeauna mai extinse decât produsele/serviciile pe care noi le furnizam. Iată de ce, prin colaborări si parteneriate reușim să creștem în mod sănătos capacitățile interne și externe ale unei organizații de a răspunde nevoilor propriilor clienți, de a-i fideliza si de a rămâne competitivi pe piață.

Iată de ce v-am ruga să vă gândiți în cadrul propriei structuri organizaționale la acele puncte tari pe care le puteți îmbunătăți și mai mult dacă ați beneficia de colaborări și parteneriate cu alte instituții sau firme, precum și la acele puncte slabe pe care le-ați depăși mai ușor și mai repede dacă ați beneficia de astfel de colaborări și parteneriate.

Analiza pe care o efectuăm în cadrul acestui proiect atrage astfel atenția asupra punctelor tari și asupra punctelor slabe, privite din perspectiva colaborărilor/ parteneriatelor publice sau private (“networking”).