Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Ce regiuni sunt implicate în proiect?

Regiunea Centru, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Sud-Vest Oltenia şi Regiunea Sud Muntenia

Parteneriatul public-privat pentru formare continuă performanță - PPPFCP s-a realizat ca o necesitate pentru implementarea activitatilor proiectului,fiind rezultatul unor analize temeinice a nevoilor pe care le au cele patru regiuni din punct de vedere al serviciilor publice de formare. Experienta partenerilor este relevanta pentru domeniul proiectului,fiecare contribuind cu expertiza proprie si asigurand un optim in indeplinirea activitatilor. 

Furnizorii serviciilor de formare, atat de la nivel regional cat si nivel local, vor avea posibilitatea de a-si prezenta oferta programe de formare profesionala.

Avantaje: reducerea timpului petrecut la ghiseu (serviciile de informare), stimularea mobilitatii geografice, reducerea perioadei de timp necesara gasirii unui program de formare, posibilitate crescuta de a gasi un program de formare profesionala cat mai apropiat de profilul ocupational – cresc sansele de ofertare din partea angajatorilor.

Sistemul informatic integrat ofera acum posibilitatea de accesare online a serviciilor de formare profesională prin înscrierea la programele furnizorilor de formare profesională a adulţilor în 4 regiuni de dezvoltare.

 

PARTENERII implicati in derularea proiectului:

 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR BRASOV

Centrul Regional De Formare Profesionala a Adultilor Brasov este autorizat să pregătească profesional, la standarde europene, prin programe de formare profesionala derulate cu profesionalism de lectori si instructori cu vasta experienta in 40 de ocupatii. Activitati principale: formare profesionala a adultilor,informare si consiliere profesionala, evaluare competente dobandite pe alte cai decat cele formaleș

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN

Partenerul C.R.F.P.A. Teleorman are o experienta de 11 ani in formarea profesionala a adultilor, desfasoara activitate la nivel regional. Au parcurs programe de formare profesionala finalizate cu certificate de absolvire sau de calificare pana in prezent un numar de 23 000 de persoane. Personalul angajat este specializat si atestat in tehnici de instruire a adultilor.CRFPAT Organizatia desfasoara cursuri cu someri, cu persoane aflate in detentie, cu persoane platitoare (angajati, angajatori, manageri), persoane institutionalizate in centre de ocrotire sociala, dovedind profesionalism si capacitate de comunicare si de instruire in toate situatiile.

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR VALCEA

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA) Rm. Vâlcea a fost înfiinţat ca urmare a activităţilor desfăşurate, începând cu anul 1996, în cadrul componentei „CENTRE REGIONALE”, a proiectului „MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ” dezvoltat de MMPS şi ANOFP, cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, având asistenţa tehnică asigurată de Asociaţia Colegiilor Comunitare din Canada (ACCC).

Pentru perfecţionarea permanentă a procesului de instruire teoretică şi practică a adulţilor, CRFPA Rm. Vâlcea s-a implicat - prin parteneriate active -  în numeroase proiecte vizând calitatea formării, evaluarea, certificarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite pe căi formale şi non formale.

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR CLUJ

Institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Obiectul prioritar de activitate este organizarea si realizarea activitatilor de formare profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, potrivit legii, precum si a altor persoane care pot participa la programe de formare profesionala. Partenerul furnizeaza clientilor in principal, urmatoarele servicii: formarea profesionala realizata la solicitarea agentiilor judetene de ocupare a fortei de munca, a angajatorilor, precum si a altor entitati interesate in domeniul formarii profesionale, in vederea dobandirii, mentinerii si ridicarii nivelului competitivitatii profesionale pe piata muncii, informarea si consilierea profesionala, evaluarea si monitorizarea formarii profesionale, certificarea formarii profesionale, evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale.

SC SOCIAL COM SRL

SOCIAL COM SRL ofera servicii de formare profesionala a adultilor, informare si consiliere profesionala , evaluare competente dobandite pe alte cai decat cele formale, furnizarea de instructori pentru desfasurarea cursurilor in diverse meserii in cadrul contractelor de servicii cu CRFPA TELEORMAN.

INSOFT Development & Consulting S.R.L

Partenerul INSOFT Development & Consulting dezvolta o gama larga de solutii informatice adresate domeniului educational, muncii, administratiei centrale si locale si mediului de afaceri pe care le implementeaza cu succes la diversi clienti din mediul public si privat, raspunzand cu promptitudine solicitarilor venite din partea acestora. INSOFT Development & Consulting are experienta relevanta in management de proiect, dezvoltare si implementare de sisteme informatice integrate, dezvoltare de continut educational interactiv, instruire si formare profesionala, asigurarea calitatii, asigurare de suport si mentenanta atat in proiecte comerciale cat si in proiecte finantate din fonduri europene.

ASOCIATIA „TINERII MANAGERI”

Organizatie romaneasca non-guvernamentala, non-profit, infiintata in anul 2011 din dorinta de a sprijini si promova in randul tinerilor politicile europene in domeniul ocuparii si sa faciliteze accesarea fondurilor structurale de catre acestia. Asociatia “Tineri Manageri” ofera servicii de formare profesionala, Servicii de informare si consiliere, Servicii de mediere a muncii pe piata interna, activitati pentru consultanta in afaceri si management, servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

INNOVAZIONE TERZIARIO s.c.a.r.l – ITER

Agentia de formare a CONFCOMMERCIO (Confederatia Comerciantilor) din Regiunea italiana Umbria furnizeaza servicii de formare pentru profiluri din sectorul tertiar (comert, turism, servicii si IMM). Partenerul  furnizeaza servicii de formare vocationala, calificare si calificare superioara, formare continua pentru antreprenori si angajati, asigura „formare la cerere” pentru firme de distributie, turism si servicii, bazata pe un sistem inovator de analiza si descriere a competentelor. De asemenea realizeaza studii privind piata muncii, analize de piata, studii si metodologii de formare, proiecte de dezvoltare locala.