Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

COMUNICAT DE PRESA FORUM NATIONAL „Parteneriat public – privat” In cadrul proiectului „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continua Performanta” – PPPFCP

COMUNICAT DE PRESA  FORUM NATIONAL „Parteneriat public – privat”

In cadrul proiectului „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continua Performanta” – PPPFCP

In perioada 23 - 25 martie 2015,in localitatea Sibiu,Hotel Palace Dumbrava, Str. Dumbrava, Nr.1, Jud. Sibiu,CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM - RASNOV organizeaza FORUM-ul nationalcu tema „Parteneriat public - privat” in cadrul proiectului strategic „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continua Performanta” – PPPFCP.

Forumul naţional isi propune sa prezinte tema „Parteneriat public - privat” - o conditie esentiala a performantiei in formare profesionala continua. De asemenea va fi prezentat sistemul informatic integrat al furnizorilor de servicii de formare profesionala si de ocupare din cele patru regiuni de dezvoltare implicate in proiect.

La Forum vor participa personal SPO, autoritati locale, furnizori de servicii de ocupare, furnizori de servicii de formare profesionala, angajatori, membrii ai retelei, participanti externi si  reprezentanti mass media.

Proiectul se desfasoarain perioada ianuarie 2014 - aprilie 2015 si este implementat de Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu din cadrul ANOFMin parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesionala  a Adultilor Brasov,Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Teleorman, Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Vâlcea, Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Cluj, Social Com SRL, Insoft Development&Consulting, Asociatia Tinerii Managerisi Innovatione Terziario S.C.A.R.L. – Iter Italia.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor, prin simplificarea accesului la serviciile de formare oferite si fluidizarea schimbului de informatii, cuprinzand si Serviciul Public de Ocupare (SPO) din 4 regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Centru, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia. Pe termen lung, proiectul genereaza efecte pozitive ca urmare a realizarii unei abordari si unor metode de armonizare a ofertei cu cererea de formare profesionala: cresterea motivatiei pentru dezvoltarea profesionala si a agentiilor de formare profesionala locale si regionale ducand astfel la cresterea calitatii, eficientiei si transparentei SPO. De asemenea se urmareste simplificarea schimbului de informatii intre membrii grupului tinta, asigurand interconectarea acestora printr-un sistem informatic.

Prin obiectivele specifice  mentionam: identificarea furnizorilor de formare profesionala din cele patru regiuni de dezvoltare a Romaniei si integrarea acestora intr-un sistem unitar de evidenta si monitotizare; dezvoltarea si operationalizarea unei retele de furnizori de servicii de ocupare si formare profesionala si  imbunatatirea accesului la serviciile de formare profesionala prin servicii de informare, consiliere si servicii de tip “self – service” in cadrul unui sistem informatic.

Activitatile proiectuluicontribuie la realizarea actiunilor promovate de POSDRU, consolidarea parteneriatelor cu partenerii sociali, modernizarea Serviciului Public de Ocupare, prin crearea unui parteneriat public – privat, format din furnizori de servicii de formare profesionala continua din sectorul public si furnizorii privati de astfel de servicii. Proiectul sprijina intarirea  capacitatii SPO, aduce un plus valoare prin organizarea unor evenimente de comunicare si promovare la nivel regional al SPO prin 5 conferinte regionale, un forum national, patru forumuri regionale si contribuie la  realizarea de analiza si studii de impact.

Grupul tinta este format din 5 structuri/institutii SPO beneficiare ale actiunilor intreprinse prin proiect si 100 de persoane din rândul specialistilor SPO, implicati in actiunile proiectului privind transferul de bune practici si schimb de experienta, care vor dobandi competente si abilitati noi in vederea imbunatatirii si diversificarii tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO.Cele 2 categorii de grup tintafac parte din cele 4 Regiunienumerate mai sus si au fost selectate dupa criterii de vecinatate geografica, pondere somaj, nevoi de formare profesionala continua.

In perioada 17-19 decembrie 2014, 28- 30 ianuarie 2015, 18 – 20 februarie 2015 si 11-13 martie 2015,  CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM – RASNOV si SC Social COM SRL – partener, au  organizat patruFORUM-uri cu tema „Perspective regionale in dezvoltarea economico – sociala si corelarea formarii profesionale continue cu aceasta”pentru transfer de bune practici in cadrul proiectului strategic „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continua Performanta” – PPPFCP.

 Cele patru evenimenteau avut loc in regiunea SV Oltenia - localitatea Ramnicu Valcea,in regiunea Centru - localitatea  Sibiu, regiunea Nord – Vest - localitatea Oradea si in regiunea Sud – Muntenia – localitatea Pitesti.

La aceste forumuri au participat peste 100 de persoane din personal SPO, autoritati locale, furnizori de servicii de ocupare, furnizori de servicii de formare profesionala, angajatori din regiunea SV Oltenia si regiunea Centrusi reprezentanti mass media.

 

Pentru informatii suplimentare:

 CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM – RASNOV

Doamna Carmen MORARU -  Manager proiect

tel./fax: 0268/231/355