Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

COMUNICAT DE PRESĂ FORUM „Perspective regionale in dezvoltarea economico – sociala si corelarea formarii profesionale continue cu aceasta”

In cadrul proiectului „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă Performantă” – PPPFCP

Regiunea SV Oltenia – Rimnicu Valcea, Romania

Perioada: 17-19.12.2104

      În perioada 17- 19 decembrie 2014, localitatea Ramnicu Valcea, GRAND HOTEL SOFIANU, Str. Stirbei VODA, Parcul Zavoi, Jud. Vilcea, CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM - RASNOV a organizat FORUM-ul „Perspective regionale in dezvoltarea economico – sociala si corelarea formarii profesionale continue cu aceasta” pentru transfer de bune practici în cadrul proiectului strategic „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă Performantă” – PPPFCP, in cadrul parteneriatului public – privat pentru formare continua.

      La Forum au participat 100 de persoane din personal SPO, autoritati locale, furnizori de servicii de ocupare, furnizori de servicii de formare profesionala, angajatori din regiunea SV Oltenia şi reprezentanţi mass media.

      Pe parcursul a celor 3 zile, dezbaterea în plen s-a desfasurat cu privire la temele prezentate in cadrul forumului:

  • "PERSPECTIVE REGIONALE IN DEZVOLTAREA ECONOMICO- SOCIALA SI CORELAREA FORMARII PROFESIONALE CONTINUE CU ACESTEA" - Doamna Andreea NIȚĂ- Expert dezvoltare regională și formare profesională continuă
  • "PERSPECTIVE NAȚIONALE ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICO- SOCIALĂ ȘI CORELAREA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE CU ACESTEA" - Domnul Eugen PREDA – Expert politici active de ocupare
  • PREZENTAREA STADIULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI - Doamna Mariana Carmen MORARU – Manager proiect ; - Doamna Adriana BORDEA – Expert monitorizare
  • PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI SERVICII DE OCUPARE ÎN EUROPA - Doamna Claudia RACOVIȚAN- Expert Social Com
  • PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI SERVICII DE OCUPARE ÎN ROMÂNIA Domnul Nicu CUȚĂ – expert international
  • REȚEAUA FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PREZENTARE, OPERATIONALIZARE ȘI LUCRU ÎN REȚEA - teste de lucru pentru utilizarea platformei realizata in cadrul proiectului.

      Proiectul se desfăşoară în perioada ianuarie 2014 - aprilie 2015 şi este implementat de Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu din cadrul ANOFM în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Braşov, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Teleorman, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj, Social Com SRL, Insoft Development&Consulting, Asociaţia Tinerii Manageri şi Innovatione Terziario S.C.A.R.L. – Iter Italia.

    Activităţile proiectului propun îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienţilor, prin simplificarea accesului la serviciile de formare oferite şi fluidizarea schimbului de informaţii, cuprinzând Serviciul Public de Ocupare (SPO) din 4 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei: Centru, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia.

    Grupul ţintă este format din 5 structuri/instituţii SPO beneficiare ale acţiunilor întreprinse prin proiect şi 100 de persoane din rândul specialistilor SPO, implicaţi în acţiunile proiectului privind transferul de bune practici şi schimb de experienţă, care vor dobândi competenţe şi abilităţi noi în vederea îmbunătăţirii şi diversificării tipurilor de servicii furnizate clienţilor SPO. Cele 2 categorii de grup ţintă fac parte din cele 4 Regiunile enumerate mai sus şi au fost selectate după criterii de vecinătate geografică, pondere şomaj, nevoi de formare profesională continuă.

    Pe termen lung, proiectul generează efecte pozitive ca urmare a realizării unei abordări şi unor metode de armonizare a ofertei cu cererea de formare profesională: creşterea motivaţiei pentru dezvoltarea profesională, interconectarea furnizorilor serviciilor de formare profesională şi a agenţiilor de formare profesională locale şi regionale ducând astfel la creşterea calităţii, eficienţei şi transparenţei în SPO.

     Prin obiectivele specifice şi prin raportare la cele 4 regiuni, se identifica furnizorii de formare profesională şi se integrează într-un sistem unitar de evidenţă şi monitorizare, se dezvoltă şi se operaţionalizează o reţea de furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională, se îmbunătăţeşte accesul la servicii de formare profesională prin servicii de informare, consiliere şi servicii de tip „self-service” în cadrul unui sistem informatic privind oferirea de servicii on line de înscriere la programele furnizorilor de formare profesională a adulţilor şi se îmbunătăţeşte reţeaua de furnizori de servicii de ocupare şi formare profesioală prin actualizarea permanentă a acesteia.

Pentru informaţii suplimemtare:
CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM – RASNOV

doamna Carmen MORARU - Manager proiect

tel./fax: 0268/231/355.

Sursa: http://scsocialcomsrl.webs.com/noutati