Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Comunicat de presă Conferinţă interregională pentru transfer de bune practici a proiectului „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă Performantă” – PPPFCP

     În data de 03 octombrie 2014, la Cluj-Napoca, hotel Paradis, Str. Ciocârliei, Nr. 47, Jud. Cluj, incepând cu orele 11:00, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj organizeaza Conferinţa interregională pentru transfer de bune practici în cadrul proiectului strategic „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă Performantă” – PPPFCP,

     Conferinţă interregională îşi propune să dezbată transferul de bune practici şi schimbul de experienţă în domeniul colaborării cu furnizorii privaţi de servicii de ocupare şi formare în scopul identificării celor mai bune soluţii de colaborare de tip public-privat. De asemenea, în cadrul conferinţei va fi prezentat sistemul informatic ce oferă servicii online de înscriere înscriere la programele furnizorilor de formare profesională a adulţilor.

     La conferinţă vor participa personal SPO, autoritati locale, furnizori de servicii de ocupare, furnizori de servicii de formare profesionala, angajatori (din judeţele Regiunii Nord-Vest) şi reprezentanţi mass media.

     Proiectul se desfăşoară în perioada ianuarie 2014 - aprilie 2015 şi este implementat de Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu din cadrul ANOFM în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Braşov, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Teleorman, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj, Social Com SRL, Insoft Development&Consulting, Asociaţia Tinerii Manageri şi Innovatione Terziario S.C.A.R.L. – Iter Italia.

     Activităţile proiectului propun îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienţilor, prin simplificarea accesului la serviciile de formare oferite şi fluidizarea schimbului de informaţii, cuprinzând Serviciul Public de Ocupare (SPO) din 4 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei: Centru, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia.

     Grupul ţintă este format din 5 structuri/instituţii SPO beneficiare ale acţiunilor întreprinse prin proiect şi 100 de persoane din rândul specialistilor SPO, implicaţi în acţiunile proiectului privind transferul de bune practici şi schimb de experienţă, care vor dobândi competenţe şi abilităţi noi în vederea îmbunătăţirii şi diversificării tipurilor de servicii furnizate clienţilor SPO. Cele 2 categorii de grup ţintă fac parte din cele 4 Regiunile enumerate mai sus şi au fost selectate după criterii de vecinătate geografică, pondere şomaj, nevoi de formare profesională continuă.

     Pe termen lung, proiectul generează efecte pozitive ca urmare a realizării unei abordări şi unor metode de armonizare a ofertei cu cererea de formare profesională: creşterea motivaţiei pentru dezvoltarea profesională, interconectarea furnizorilor serviciilor de formare profesională şi a agenţiilor de formare profesională locale şi regionale ducând astfel la creşterea calităţii, eficienţei şi transparenţei în SPO.

     Prin obiectivele specifice şi prin raportare la cele 4 regiuni, se identifica furnizorii de formare profesională şi se integrează într-un sistem unitar de evidenţă şi monitorizare, se dezvoltă şi se operaţionalizează o reţea de furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională, se îmbunătăţeşte accesul la servicii de formare profesională prin servicii de informare, consiliere şi servicii de tip „self-service” în cadrul unui sistem informatic privind oferirea de servicii on line de înscriere la programele furnizorilor de formare profesională a adulţilor şi se îmbunătăţeşte reţeaua de furnizori de servicii de ocupare şi formare profesioală prin actualizarea permanentă a acesteia.

Pentru informaţii :
Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj, tel: 0264-599359, 0264-448816 persoane de contact: Adrian Tiniş, Ovidiu Ban.

Publicat in 29 septembrie 2014

Sursa: http://scsocialcomsrl.webs.com/noutati