Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Comunicat de presă – Conferința de lansarea a proiectului „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă Performantă” – PPPFCP

      Vineri, 28.03.2014, ora 11:00, în sala de conferinţe a Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu din cadrul ANOFM, str. Câmpului nr. 1, Râşnov, Jud. Braşov, a avut loc conferința de lansare a proiectului strategic „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă Performantă” – PPPFCP. La evenimet au participat peste 50 de invitati, printre care reprezentanţi ai mass-media, personal SPO, autorităţi locale furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională, angajatori

       Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2014 – aprilie 2015, pe o durata de 15 luni și este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 123 „Calitate în serviciile de ocupare”, Axa prioritară 4 „Modernizarea serviciului public de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.1. „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, în conformitate cu contractul de finanţare POSDRU/123/4.1/S/132142.

       Proiectul este implementat de Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu din cadrul ANOFM în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Braşov, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Teleorman, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea, Centrul Regional de Formare Profesională Adulţilor Cluj, Social Com SRL, Insoft Development&Consulting, Asociaţia Tinerii Manageri şi Innovatione Terziario S.C.A.R.L. – Iter Italia.

      Activitățile proiectului propun îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienţilor, prin simplificarea accesului la serviciile de formare oferite şi fluidizarea schimbului de informaţii, cuprinzând Serviciul Public de Ocupare (SPO) din 4 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei: Centru, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia. Pe termen lung, proiectul generează efecte pozitive ca urmare a realizării unei abordări şi unor metode de armonizare a ofertei cu cererea de formare profesională: creşterea motivaţiei pentru dezvoltarea profesională, interconectarea furnizorilor serviciilor de formare profesională şi a agenţiilor de formare profesională locale şi regionale ducând astfel la creşterea calităţii, eficienţei şi transparenţei în SPO.

      Informaţii suplimentare privind proiectul puteţi obţine la sediul Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu din cadrul ANOFM, str. Câmpului nr. 1, Raşnov, jud. Braşov sau la tel: 0268 231 355, e-mail: cnfppp_pppfcp@yahoo.ro, persoană de contact Adriana Bordea.

Publicat în 2 aprilie 2014

Sursa: http://scsocialcomsrl.webs.com/noutati