Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Despre PPPFCP

Obiectivul general al proiectului Parteneriat public – privat pentru formare continuă performantă – PPPFCP [POSDRU/123/4.1/S/132142] este îmbunătățirea și diversificarea tipurilor de servicii furnizate prin simplificarea accesului la serviciile de formare profesională continuă oferite de furnizori publici și privați, precum și fluidizarea schimbului de informații, cuprinzând 4 regiuni de dezvoltare ale României: Centru, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia.

Proiectul generează efecte pozitive ca urmare a realizării unei abordări și unor metode de armonizare a ofertei cu cererea de formare profesională, prin creșterea motivației pentru dezvoltarea profesională, inter-conectarea furnizorilor serviciilor de formare profesionala și a agențiilor de formare profesionala locale și regionale, ducând astfel la creșterea calității, eficientei și transparentei SPO. În acest sens portalul PPPFCP permite furnizarea si promovarea de informaţii şi servicii on-line adresate persoanelor aflate în căutarea unui program de formare profesională, mediului de afaceri, instituţiilor publice şi altor furnizori de servicii pe piaţa muncii din cele patru regiuni implicate.

Prin crearea rețelei de furnizori de formare în mediul on-line, persoanele vor beneficia de:

  • reducerea perioadei de timp necesară găsirii unui program de formare adecvat nivelului de competențe deținut;
  • posibilitate crescută de a găsi un program de formare profesională cât mai apropiat de profilul ocupaţional, în zona geografică de interes;
  • accesibilitate crescută, transparenţă, vizibilitate, calitate

PPPFCP va permite utilizatorilor sa se informeze si sa se inscrie rapid si usor la diferite cursuri de formare profesionala, avand oportunitatea a-si schimba profesia, de a dobandi o crestere a nivelului de pregatire prin instruire – perfectionare, în scopul de a raspunde unor nevoi reale de personal calificat.

Obiective specifice

  • Identificarea furnizorilor de formare profesionala din 4 regiuni de dezvoltare a Romaniei si integrarea acestora intr-un sistem unitar de evidenta si monitorizare. Astfel se vor asigura colectarea tuturor datelor necesare crearii unei retele a furnizorilor de formare profesionala care va imbunatati serviciile grupului tinta si va permite clientilor acestora accesul facil la informatii de interes. Pentru asigurarea indeplinirii acestui obiectiv se vor realiza studii, chestionare, formulare de evaluare si se va organiza un forum national.
  • Dezvoltarea si operationalizarea unei retele de furnizori de servicii de ocupare si formare profesionala in 4 regiuni de dezvoltare. Pentru atingerea acestui obiectiv specific se vor colecta date din vizita de documentare transnationala si se vor efectua analize in vederea dezvoltarii ulterioare a acestuia. Sistemul informatic va permite actualizarea continua a retelei create si va asigura imbunatatirea serviciilor oferite de catre grupul tinta.
  • Imbunatatirea accesului la serviciile de formare profesionala prin servicii de informare, consiliere si servicii de tip „self-service” in cadrul unui sistem informatic privind oferirea de servicii on line de inscriere la programele furnizorilor de formare profesionala a adultilor in patru regiuni de dezvoltare. Pentru asigurarea indeplinirii acestui obiectiv vor fi organizate conferinte si forumuri pentru constientizarea grupului tinta si a clientilor acestora.
  • Imbunatatirea retelei de furnizori de servicii de ocupare si formare profesionala in cele 4 regiuni de dezvoltare. Pentru asigurarea dezvoltarii durabile a proiectului se va asigura actualizarea permanenta a retelei de furnizori de servicii de ocupare si formare. Scopul proiectului se incadreaza in obiectivele Axei Prioritare 4, prin faptul ca imbunatateste si asigura transparenta serviciilor furnizate clientilor, contribuind la modernizarea si dezvoltarea SPO. Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor Domeniului Major de Interventie 4.1 prin faptul ca sprijina si promoveaza activitati si interventii care vor facilita si vor creste accesul la masurile active de ocupare Proiectul contribuie de asemenea la indeplinirea obiectivului general al POSDRU de dezvoltare a capitalului uman si crestere a competitivitatii prin promovarea masurilor active de ocupare si formare continua corelate cu piata muncii si prin oferirea de oportunitati de participare la piata muncii

Rezultate anticipate

R1.1. – 533 rapoarte lunare de activitate pentru toti expertii din proiect
R1.2. – 5 cereri de rambursare depuse conform cerintelor AM POSDRU
R1.3. – 5 rapoarte de audit intermediare si finale
R1.4. – 1 plan de achizitii elaborat
R1.5 – 2 proceduri standardizate elaborate

R2.1 - 1 eveniment de lansare a proiectului;
R2.2 - 1 eveniment de inchidere a proiectului;
R2.3 - 1 campanie de promovare a SPO;
R2.4 – 1 set de materiale de promovare (afise – 1000 buc, pliante 10 000, banere 9 buc, roll up 9 buc, 13 comunicate de presa, 850 mape de conferinta, 850 agende, 1 spot radio, 1 spot TV evenimente)

R3.1 – 1 centru de retea dotat corespunzator
R3.2 – Colectarea datelor referitoare la toti furnizorii de servicii de ocupare si formare profesionala din fiecare regiune implicata (minim 80%)
R3.3 - Inregistrarea in reteaua furnizorilor de formare profesionala continua a tuturor furnizorilor de servicii de ocupare si formare profesionala din fiecare regiune implicata (minim 95% din cei colectati)

R4.1 – cate 2 vizite de documentare transnationala in Italia
R4.2 – 100 de participanti la vizitele de documentare
R4.3 – 1 raport privind vizitele de documentare

R5.1 – cate 100 de participanti la forumuri pe tema „Perspective regionale in dezvoltarea economico-sociala si corelarea formarii profesionale continue cu acestea”

R6.1 – 1 sistem informatic dezvoltat, implementat, pus in functiune si receptionat de catre Solicitant
R6.2 - 3000 accesari a serviciilor on line de gestiune a formarii profesionale
R6.3 - Realizarea ghidurilor specifice sesiunilor de instruire ale utilizatorilor si administratorilor din grupul tinta (50 de ghiduri)
R6.4 - 4 structuri SPO interconectate
R6.5 – 5 sesiuni de instruire a grupului tinta

R7.1 – 5 conferinte interregionale pentru transfer de bune practici si schimb de experienta
R7.2 – 50 de participanti la fiecare dintre conferinte

R8.1 - 1000 de chestionare aplicate la nivel regional clientilor serviciului SPO si ai serviciilor furnizate de membri retelei
R8.2 – 1 studiu privind impactul masurilor active de ocupare si a serviciilor de formare continua, furnizate de retea
R8.3 - grad de satisfactie al clientilor dupa operationalizarea sistemului de formare in parteneriat public-privat de 90%

R9.1 - 4 analize privind identificarea oportunitatilor de implementare a unui sistem de formare bazat pe satisfactia clientului si a beneficiarului final
R9.2 – 5 institutii publice (Solicitant, Parteneri 1-4) certificati in standardul de management al calitatii ISO9001/2008